Saradnja
Našu kompaniju prepoznale su mnoge firme sa kojima danas imamo usku saradnju. Naš kvalitet je postao prepoznatljiv mnogim renomiranim firmama sa kojima radimo na zajedničkim projektima.

Zajednički projekti
Neki od najvažnijih zajedničkih projekata sa drugim firmama je i izgradnja novog mosta u Konjicu. PBP je svojim proizvodima betonskih kostrukcija, repromaterijalom i voznim parkom uvelike doprinjeo izgradnji mosta. Takođe, novi projekti, kao što je izgradnja zgrade u ulici Luka u Konjicu predstavlja još jedan od izazova za našu kompaniju.....

Više o zajedničkim projektima......Naše ja nije nepromjenjivo. Svaki dan treba ga stvarati, i braniti, izvjesne osobine odbacivati, druge stvarati. ...

M. Barres


Kompanija PBP d.o.o. uspješno je učestvovala u realizaciji više desetina projekata. Trenutno radimo na realizaciji desetak projekata od kojih izdvajamo:

Izgradnja igrališta Prve osnovne škole u Konjicu

   
 
   
Sudjelovanje u izgradnji mosta Donje polje - Orašje

 
 
 
Sanacija lokalnog puta Konjic - Boračko Jezero

 
 

o nama    |    projekti    |    proizvodi    |    oprema    |    kontakt


Copyright © PBP, 2008. Design by Willsoft